Servodekodér MGP

Servodekodér MGP slouží k ovládání serv, používaných na modelovém kolejišti k mnoha úkolům. Může se jednat o přestavování výhybek, ale také třeba ovádání výkolejek, závor, mechanických návěstidel, dveří a podobně. Praktické je, že na desce dekodéru je pět relé, která mohou být použita pro napájení srdcovek výhybek, není tedy nutné na serva instalovat mikrospínače. Relé mohou být použít zcela nezávisle (s vlastní adresou) v případě, že konkrétní servo neslouží pro ovládání výhybky a není tedy zapotřebí napájení srdcovky. 

Na desce dekodéru jsou svorky pro přivedení „kolejového“ napájení, a je pak jednoduché naprogramovat jaký pól má být v závislosti na poloze výhybky (tedy serva) na výstupní svorku pro srdcovku přiveden.  

Kromě vlastního ovládání serva poskytuje dekodér řadu užitečných funkcí. Na desce je pět svorek, které lze využít k několika účelům. Mohou být využity pro přímé ovládání výhybek tlačítkem nebo páčkovým přepínačem, nebo pro stavění cest (způsobu stavění  cest viz dále v tomto popisu), případně je lze využít pro zpětné hlášení. Samozřejmostí jsou svorky pro napájení, užitečná je ale i možnost napájení zdrojem s kablíkem pro nabíjení mobilů, proto je zde standardní konektor microUSB. Takových zdrojů má většinou každý modelář několik. Poslední přípojkou jsou čtyři svorky označené X1, X2, X3 a X4. X1 a X2 slouží jako vstupy, X3  a X4 je možné naprogramovat jako vstupy nebo jako výstupy. To se hodí například pro ovládání relé pro přepínání polarity ve vratné smyčce.

K programování slouží aplikace pro mobilní telefony nebo tablety (je v češtině), která usnadní nastavení veškerých parametrů a vlastností. Je možné například nastavit koncové polohy (nastavují se číselně přímo úhly natočení), nastavit rychlost přestavení, zpoždění pohybu serva po obdržení příkazu k přestavení.  To vše se samozřejmě nastavuje pro každé servo individuálně.

Další užitečnou funkcí je možnost naprogramování závislosti, tedy například aby se v případě kolejové spojky nastavily obě výhybky souhlasně.

Ještě je zajímavější je možnost stavění cest – je možné naprogramovat pět cest, každá může obsahovat až šest výhybek (není nutné aby byly všechny výhybky obsažené v cestě na tomto dekodéru, je však nutné upozornit, že musí být připojeny na servodekodéry téhož typu). Každá cesta má přidělenu vlastní adresu a je tedy možné ji aktivovat buď tlačítkem, nebo dálkově třeba Multimausem. Každou výhybku zařazenou v cestě lze i nadále ovládat samostatně. Speciální vlastností servodekodéru je schopnost indikovat polohu výhybky na panelovém dekodéru, bez potřeby samostatného zpětného hlášení, kombinace servodekodéru MGP a panelového dekodéru MGP pak nahradí funkci TCO i FBO, přičemž k panelovému dekodéru vede jediný kabel LocoNetu (po něm se panelový dekodér také napájí). Na panelovém dekodéru se zobrazí správná poloha výhybky i v případě, že ji přestavíme tlačítkem nebo adresou z Multimausu.

Velmi užitečnou funkcí jsou „pravidla“, umožňující naprogramování závislostí, lze například využít závislost nastavení cesty na obsazení koleje na níž by cesta vedla.

Jedinými nevýhodami je nutnost mít centrálu s LocoNetem (například DR5000) a pro naprogramování rozhraní LocoNet – BlueTooth, to ovšem není nijak omezující nebo nákladné, pořídíme-li si více dekodérů MGP, a to nejen servodekodérů, ale také návěstních dekodérů a panelových dekodérů, nebo dekodérů pro impulsní a motorické přestavníky.

 

 

Aktuality

10.04.2021 18:42
V místech, kde je v reálu v Kořenově budova bývalé celnice a později učeliště je skladiště. Samotná budova učeliště se mi na panel nevejde, tak jsem hledal hotovou budovu skladiště. Našel jsem vhodnou u Atelieru WEPE. Více o stavbě a patinaci naleznete zde.
05.04.2021 22:26
Minule jsem popsal přestavbu stavebnice Auhagen na staniční budovu Kořenov zde. Další budovou, která je na motivy staveb ve stanici Kořenov je penzion. To je ta stavba za krátkými  kolejemi u točny. Je skryta za smrky. Ani tu žádná firma nevyrábí (nečekaně :-) ). Našel jsem u AWEPE jednu...
28.03.2021 22:30
Jak jsem slíbil, doháním dluh v aktualizaci webu o postupu stavby kolejiště. První příspěvěk je o tom, jak vznikala budova nádraží na motivy Kořenova. Zvolil jsem podobnou metodu, jakou u Jizerského mostu, o které jsem psal zde. Tou je přestavba dostupného modelu vybraného výrobce. V případě...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

dan@1ku160.cz honza@1ku160.cz