Servodekodér MGP

 

 

Servodekodér je určen pro ovládání výhybek na modelovém kolejišti pomocí modelářských serv. Jeden dekodér může ovládat pět serv a zároveň zajišťuje přepínání srdcovek. Výhybky je možné ovládat z centrály prostřednictvím LocoNetu nebo pomocí panelového dekodéru MGP. Při použití panelového dekodéru je aktuální stav výhybky indikován na panelu. Kromě toho je možné výhybky ovládat lokálně tlačítky nebo páčkovými přepínači připojenými přímo k dekodéru,

 

I při přestavování těmito tlačítky je poloha výhybky indikována na ovládacím panelu.

Programování je možné z mobilu nebo tabletu přes BlueTooth aplikaci LocoNet Decoder Programmer, Modul je plně kompatibilní s veškerými zařízeními LocoNet. K napájení je zapotřebí zdroj s napětím 5 V a zatížitelností 1 – 2 A. Je možné použít zásuvku Mikro USB a k napájení použít nabíječku pro mobilní telefony, nebo je možné napájecí napětí připojit do šroubovacích svorek. 

Je možné nastavovat rychlost pohybu serv, úhel natočení, směr pohybu, polarity, atd. 

Dekodér umožňuje tvorbu cest, je možné přehodit několik výhybek současně. Je možné vytvořit pět cest, každá může obsahovat šest výhybek. Každá cesta má vlastní adresu a lze ji tak ovládat jak tlačítky, tak externě (z jiných dekodérů).

Lze nastavit závislosti mezi výhybkami, přestavení jedné může způsobit přestavení jiné – příkladem je kolejová spojka.

Je možné zamykání výhybek, například je-li zájem o umožnění obsluhy pomocí fyzického klíče.

Na modulu je pět vstupů použitelných pro připojení senzorů detekujících obsazení.

Je možné naprogramovat pravidla, umožňující využít k ovládání výhybek závislost na detekci obsazení, stavu návěstidel, postavení ostatních výhybek. U každého pravidla je možné nastavit šest podmínek, je tedy možné přestavení výhybky podmínit splněním určitých podmínek.

Pomocí těchto pravidel může jeden dekodér plně ovládat automatickou vratnou smyčku nebo přejezd se závorami.

 

Aktuality

04.08.2019 12:40
Martin Polák mi vytiskl první pokus 3D výtisku mostu. Chci doplnit hotový most o mostovky správného tvaru. O jeho kreslení jsem psal zde. Takto vypadá po vytištění.   A tady je z dovolením převzatá fotka originálu. Autorovi děkuji.
04.08.2019 12:19
Pro zájemce o modulární elektroniku MGP sepsal Honza sadu článků o jednotlivých modulech. Jsou jimi panelový dekodér, návěstní dekodér, servodekodér a výhybkový dekodér. Věříme, že nejen pro moduly, ale řadu domácích kolejišť může MGP přinést jednoduchý systém obsluhy kolejiště i s možností...
04.08.2019 10:47
Setkání v Roudnici mne motivovalo najít si čas na modelařinu. Je to možné i díky dovoleným u mých zákazníků a tím, že jsou děti na táboře nebo u babičky.  Začal jsem nejdříve opravami chyb na hotových modulech, které jsem na setkání zjistil. Jednalo se především o špatně položené koleje...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

dan@1ku160.cz honza@1ku160.cz