Detektor obsazení

 

Na modulových setkáních, na nichž jsou jednotlivé stanice řízeny elektronicky, je nutné galvanické oddělení mezi kolejovým napájením, dodávaným centrálou pro řízení provozu celého layoutu, a elektronikou řídící stanici. Místem styku je detekce obsazení. Pokud nejsou obvody řídící stanici od kolejového napájení galvanicky odděleny, může docházet k falešné detekci, jako obsazený může být detekován úsek, na němž se žádné vozidlo nenachází. Problém pak nastává zejména v případě, kdy jsou návěsti závislé na detekci obsazení s úkolem zabezpečit aby nedošlo ke vjezdu na obsazenou kolej. Jednou z možností je optické oddělení,  přičemž je k detekci procházejícího proudu používán diodový můstek. Ten ovšem způsobí pokles napětí v detekovaném úseku a v důsledku toho dojde k pozorovatelnému skokovému snížení rychlosti při vjezdu na detekovaný úsek ze sousedního nedetekovaného úseku. Jinou možnost nabízí transformátorová detekce, u níž vodič mezi nedetekovaným a detekovaným úsekem prochází prstencovým jádrem transformátoru (viz obrázek).

 

Může jít o vodič o průřezu jaký se běžně v instalaci kolejiště používá a v detekovaném úseku tak prakticky nedojde ke snížení napětí. Citlivost detekce je možné zvýšit přidáním jednoho nebo několika závitů. Jednotlivé detekční vstupy jsou zcela samostatné, u každého je jeden konec vodiče připojen k průběžné kolejnici a druhý konec k detekovanému úseku. Je tedy možné jednotlivé vstupy použít v elektricky oddělené části kolejiště, napájené třeba z různých boosterů, je možné tak detekovat například vratnou smyčku. Je rovněž možné individuálně pro každý detekční vstup potenciometrem nastavovat potenciometrem.

 

Aktuality

14.09.2019 16:24
Honza sepsal nový článek o tom, jak s elektronikou MGP simuluje ovládání stanice Čachnov pomocí reléového zabezpečovacího zařízení. Více zde.
25.08.2019 21:45
První z vás se již rozhodli využít systém MGP na svých kolejištích a modulech. Honza proto připravil krátký článek, který pomůže se zorientovat zde. Připsal také nový článek o detektoru obsazení zde a aktuallizoval článek o servodekodéru zde.
25.08.2019 21:38
Díky návštěvě synovce ze zahraničí jsem se dokopal ke zprovoznění mého domácího kolejiště. Jak jsem psal, půl roku jsem nemodelařil. Poslední, co jsem dělal bylo štěrkování Kořenova, a tak jsem nevěděl, zda to v krátké době vůbec zprovozním. Potěšilo mne, že po důkladném vysátí a očištění...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

dan@1ku160.cz honza@1ku160.cz