Detektor obsazení

 

Na modulových setkáních, na nichž jsou jednotlivé stanice řízeny elektronicky, je nutné galvanické oddělení mezi kolejovým napájením, dodávaným centrálou pro řízení provozu celého layoutu, a elektronikou řídící stanici. Místem styku je detekce obsazení. Pokud nejsou obvody řídící stanici od kolejového napájení galvanicky odděleny, může docházet k falešné detekci, jako obsazený může být detekován úsek, na němž se žádné vozidlo nenachází. Problém pak nastává zejména v případě, kdy jsou návěsti závislé na detekci obsazení s úkolem zabezpečit aby nedošlo ke vjezdu na obsazenou kolej. Jednou z možností je optické oddělení,  přičemž je k detekci procházejícího proudu používán diodový můstek. Ten ovšem způsobí pokles napětí v detekovaném úseku a v důsledku toho dojde k pozorovatelnému skokovému snížení rychlosti při vjezdu na detekovaný úsek ze sousedního nedetekovaného úseku. Jinou možnost nabízí transformátorová detekce, u níž vodič mezi nedetekovaným a detekovaným úsekem prochází prstencovým jádrem transformátoru (viz obrázek).

 

Může jít o vodič o průřezu jaký se běžně v instalaci kolejiště používá a v detekovaném úseku tak prakticky nedojde ke snížení napětí. Citlivost detekce je možné zvýšit přidáním jednoho nebo několika závitů. Jednotlivé detekční vstupy jsou zcela samostatné, u každého je jeden konec vodiče připojen k průběžné kolejnici a druhý konec k detekovanému úseku. Je tedy možné jednotlivé vstupy použít v elektricky oddělené části kolejiště, napájené třeba z různých boosterů, je možné tak detekovat například vratnou smyčku. Je rovněž možné individuálně pro každý detekční vstup potenciometrem nastavovat potenciometrem.

 

Aktuality

26.09.2021 15:37
S odstupem uveřejňuji krátký článek o nehodě, která se stala u kolejiště Kořenov. Jak jsem popsal zde, je kolejiště vestavěné do poslelí synů. V dětsví se děti občas perou nebo skočí na postel. V dubnu 2021 jsem tak zjistil, že synové prolomili jak desku pod matrací, tak i MDF podpěry. Naštěstí byl...
26.09.2021 15:31
Honza byl osloven, aby pomohl naprogramovat pomocí elektroniky MGP vlečkový areál fungující na principech releového zabezpečovacího zařízení. Tento areál je součástí rozlehlé modulové stanice Nerátky, která vznikla podle skutečné stanice Neratovice. O modulu najdete pár informací zde.  Celý...
05.09.2021 18:23
V knize návštěv (zde) se nás Milan B. ptal na zapojení MGP. Dali jsme proto dohromady schéma, které maximálně zjednodušuje vysvětlrní, co je u běžného menšího kolejiště potřeba zapojit. U takovéto instalace by mohlo být 10 návěstidel, 16 detekcí obsazení, 15 výhybek a ovládací panel s max 63 LED....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

dan@1ku160.cz honza@1ku160.cz