Osvětlení kolejiště

Většina kolejišť získává svou podobu postupně,  ne nadarmo se říká, že kolejiště není hotové nikdy. Samozřejmě je to u mého kolejiště stejné. U prvního panelu  kolejiště jsem osvětlení řešil jen v minimálním rozsahu – pouze jsem instaloval vždy jednu LED v obou nádražích budovách. Zapínání osvětlení jsem nijak neřešil, bylo zapojené trvale. Šlo o dnes již historické LED s malou intenzitou, navíc bylo kolejiště provozované jen za denního světla a osvětlení nebylo prakticky viditelné. Zbývající objekty zůstaly neosvětlené, nebylo instalováno ani žádné pouliční osvětlení, ani osvětlení nástupišť. 

 

Při stavbě druhé části kolejiště již jsem s osvětlením budov počítal a řešil jsem také jeho ovládání. Použil jsem lokomotivní funkční dekodéry (TCS Electronic TL4). Nevýhodou bylo, že k zapnutí osvětlení bylo nutné zvolit adresu lokomotivy a pro zapnutí jednotlivých objektů volit funkce F1 až F4. To je poněkud nepraktické. Z nezjištěných příčin navíc postupně došlo k tomu, že jednotlivé dekodéry přestaly fungovat a tak se osvětlení nepoužívalo. Osvětlení kancelářských objektů (z produkce KATO) nebylo řešeno vůbec, zůstaly neosvětlené. Domníval jsem se totiž, že jsou nerozebíratelné a že proto není možné do nich osvětlení instalovat. Na ulicích byly instalovány pouliční lampy, o nichž se ovšem vůbec nedalo hovořit o modelovosti. Jiné jsem ale v době stavby na trhu nenašel.

 

Letos jsem přistoupil k rekonstrukci. Dodatečná instalace osvětlení je problematická, budovy jsou totiž přilepeny a dost dobře drží, navíc nejsou pro instalaci osvětlení připraveny. Jde totiž o levné plastikové domečky, u nichž  výrobce s osvětlením nepočítá. Nijak tedy není řešeno prosvítání stěn. Když jsem se rozhodl je osvětlit, bylo nutné je odtrhnout od podkladu a vnitřní stranu opatřit silnou vrstvou černé barvy. Rozhodně doporučuji s osvětlením počítat již při stavbě a domy i budovy připravit a vybavit zdroji světla, i když nebudou v první fázi budování kolejiště zapojeny.

Při rekonstrukci jsem u obou segmentů instaloval spínací dekodéry Digikeijs DR4018. Ty umožňují pro jednotlivé výstupy nastavit různé funkce, proto jsou například jsou tři výstupy naprogramovány pro ovládání výstražníků na přejezdu. Osvětlení s funkčním dekodérem zůstalo pouze v případě vesničky nad tunelem.

 

Důvodem je možnost nezávislého zapínání osvětlení jednotlivých domů a pouličního osvětlení při zachování jednoduchého připojení dvěma vodiči – tunel je totiž odnímatelný a nechtěl jsem používat vícepólový konektor s kterým by bylo třeba při snímání tunelu manipulovat – v současném řešení je připojení zmíněných dvou vodičů vyřešeno plochými pružinami, takže stačí tunelový díl položit na základní desku a dojde k propojení. 

Na obou segmentech jsou nainstalovány nové pouliční lampy z produkce firmy Dominik (k dostání v Praze na Lehovci více na www.modelloko.cz). Jsou také osvětleny obě kancelářské budovy (ukázalo se, že jsou poměrně snadno rozebíratelné, jednotlivá patra jsou pouze nasazená) a kromě osvětlení jsem do nich kromě osvětlení instaloval i nábytek a personál, což je velmi efektní. Bohužel fotka není dokonalá, snad později přidáme lepší.

Nádraží Jakubov má také lampy Dominik.

V blízké budoucnosti plánuji instalaci scénického osvětlení z produkce Digikejis, moduly DR4050 a DR4051. Ty ovládají světlené lišty s bílými a barevnými LED a umožňují tak vytvoření efektů od noci přes svítání (včetně červánků) až po plné denní světlo. Osvětlení je řízeno z počítače a lze tak při naprogramovaném provozu vlaků podle jízdního řádu realizovat reálný průběh dne. Bližší podrobné informace uveřejníme po instalaci.

 

Aktuality

04.08.2019 12:40
Martin Polák mi vytiskl první pokus 3D výtisku mostu. Chci doplnit hotový most o mostovky správného tvaru. O jeho kreslení jsem psal zde. Takto vypadá po vytištění.   A tady je z dovolením převzatá fotka originálu. Autorovi děkuji.
04.08.2019 12:19
Pro zájemce o modulární elektroniku MGP sepsal Honza sadu článků o jednotlivých modulech. Jsou jimi panelový dekodér, návěstní dekodér, servodekodér a výhybkový dekodér. Věříme, že nejen pro moduly, ale řadu domácích kolejišť může MGP přinést jednoduchý systém obsluhy kolejiště i s možností...
04.08.2019 10:47
Setkání v Roudnici mne motivovalo najít si čas na modelařinu. Je to možné i díky dovoleným u mých zákazníků a tím, že jsou děti na táboře nebo u babičky.  Začal jsem nejdříve opravami chyb na hotových modulech, které jsem na setkání zjistil. Jednalo se především o špatně položené koleje...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

dan@1ku160.cz honza@1ku160.cz